Priser

RABATT = STUDERANDE/PENSIONÄR/FÖRÄLDRALEDIG/ARBETSSÖKANDE

Korten är giltiga 1 år fr.o.m inköpsdagen!

Betalning sker antingen på plats eller via bankgironr:

736-6727      (Söderviks Service HB)