Priser

RABATT = STUDERANDE/PENSIONÄR/FÖRÄLDRALEDIG/ARBETSSÖKANDE

Korten är giltiga 1 år fr.o.m inköpsdagen!

Betalning sker antingen på plats eller via bankgironr: 5082-9449