START AV PT-GRUPPER

Nu startar det nya pt-grupper, KONDITION OCH KOST & TRÄNING!

PT-gruppen KONDITION startar den 19 mars kl. 18.00

PT-gruppen KOST & TRÄNING startar den 23 mars med första träffen den 21 mars kl. 10.00