PT-ONLINE

PT-online

Behöver du hjälp med kosten, träning eller båda?

Nu erbjuder 4you PT-online.

Man får en privat inloggning till en kost och träningsapp i mobilen. Där kommer det att finnas just det du behöver. Träningsschema med rörliga bilder, utförliga recept.

Du kan få träningsschema gjort för att kunna träna hemma, gymmet eller där det passar dig!

Gå in på sidan: PT-ONLINE och läs vilka olika tjänster som finns.