Kontakt och karta

Mobil:  070-3828107

    Utefter riksväg 61 ca 13 km väster om Kil ligger motionshuset 4you.

    Efter korsningen Lene-Grönlund, vitt stort hus på vänster sida. (om man kommer från Kil).